Content management MRA

De Metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de Randstad. De partners maken afspraken op het gebied van verkeer en vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid.

Voor de MRA werd content management en optimalisatie voor de website uitgevoerd.

www.metropoolregioamsterdam.nl